Un soplo de branding
Callington
Assimil
Hotel La Carolina
Defamilias
Samba Hotels
Rubau Tarrés
Sportcat Girona
Gourmet La Selva
Ajuntament de Badalona
Faderson Hotels
UPC
Kelkoo Internet
AXA
Novara Hotels
Lloret Water Xtreme