Un soplo de branding
Callington
Assimil
Hotel La Carolina
Defamilias
Samba Hotels
Rubau Tarrés
Sportcat Girona
Gourmet La Selva
Ajuntament de Badalona
Faderson Hotels
UPC
Kelkoo Internet
AXA
Novara Hotels