Redisseny de marca i actualització d'imatge corporativa per al Restaurant El Ventall.

Necessitats:
Actualització de la marca i els suports de gràfica aplicada per adequar-los a les noves necessitats de comunicació del restaurant.
Solució:
Es va crear un símbol que incorporés els dos antics elements de la marca: la masia i el ventall. El tractament d'aquest nou logotip, més net i iconogràfic, aporta actualitat i ens permet treballar una imatge de marca renovada però mantenint alhora una continuïtat amb el concepte original.