Waldo Produccions - Logotip

Creació de marca per a Waldo Produccions i definició de suports corporatius.

Valors de la marca:
Forografia, vídeo, moviment, llum.

Necessitats del projecte:
Creació d'una marca versàtil que representi a una empresa familiar de produccions audiovisuals en procés d'expansió professional. La marca hauria de mantenir part de la personalitat original de l'empresa i s'hauria d'aplicar en formats corporatius, web, retolació d'establiments, estampació tèxtil i vehicles comercials.

Solució:
El peculiar nom del fundador de l'empresa ens va servir com a punt de referència bàsic per crear la marca. Partint de la "W" inicial es va dissenyar un símbol que representa la naturalesa del servei de l'empresa i és fàcil d'associar i recordar per al seu públic.
En la seva versió publicitària, el símbol incorpora elements d'omba que l'hi aporten profunditat i reforcen el concepte de "llum"