Disseny de portal web de serveis esportius

La Piscina de Lloret

Desenvolupament d'un portal web esportiu optimitzat per a dispositius mòbils.

L'eix vertebrador de La Piscina de Lloret és la seva piscina olímpica, però també compta amb altres instal·lacions complementàries i amb una gran oferta de serveis.
La web de La Piscina de Lloret ha estat dissenyada perquè aquest ampli ventall d'activitat esportiva i d'oci quedi molt ben segmentat, i perquè l'usuari pugui trobar fàcilment tota la informació que necessita.

Veure lloc web
Disseny de portal web de serveis esportius id265