Web per empresa de rehabilitació

En aquest web, hem dissenyat i desenvolupament partint de la necessitat de posicionar els serveis de l'empresa. S'han creat i segmentat els continguts, i potenciat el contacte directe amb cada un d'ells, fent de cada servei una pàgina dedicada.

Gràcies al panell de gestió Tsunami s'ha pogut treballar eficientment tot contingut SEO sensible a posicionar als cercadors.

Veure lloc web
Web per empresa de rehabilitació id302