Web design branding for e-magazine

Multi-plataforma

Responsive web design for music magazine.

Website
Web design branding for e-magazine id209
Versió exclusiva mòbil

Versió exclusiva mòbil

Gràcies a una versió exclusiva per a mòbil aconseguim una segmentació de continguts total per garantir que l'experiència d'usuari sigui la adequada. A La Tornada s'ha dissenyat un entorn reduït per navegar àgilment per la darrera edició de la revista.